Η συγκεκριμένη φόρμα αφορά την καταχώρηση κτηνιάτρων. Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία με τον αστερίσκο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα πεδία σύρετε το ποντίκι στο ερωτηματικό για επεξήγηση.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα δήλωση είναι νόμιμες, αληθείς και ακριβείς. Κατανοώ ότι το LoveMyVet.gr, βασίζεται στη νομιμότητα, την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα δήλωση. Υπογράφοντας παρακάτω [ηλεκτρονική υπογραφή κάνοντας "τικ" στο κουτάκι παρακάτω], δηλώνω υπεύθυνα ότι δίδω στο LoveMyVet.gr την έγκρισή μου, η οποία είναι έγκυρη εκτός και αν ανακληθεί εγγράφως από εμένα, να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται όλα τα καταχωρημένα στην παρούσα αίτηση δεδομένα και πληροφορίες που με αφορούν, για σκοπούς προώθησης του κτηνιατρείου μου και εύρεσης νέων ασθενών.